• Back
  Forward
  Pause
  Caption
  6 FADE
  /slideshows/homeFull/bia-1.jpg
  /slideshows/homeFull/1235.jpg
  /slideshows/homeFull/469.jpg
  /slideshows/homeFull/drum.jpg
  /slideshows/homeFull/huong1.jpg
  /slideshows/homeFull/124.jpg
 • Thời Biểu Phụng Vụ
  Sunday: 
     6:30AM   Vietnamese
                     8:00AM   Vietnamese
                     9:30AM   Vietnamese
                     11:00AM  English
                     5:00PM    Spanish
  Mon - Fri: 6:30AM / 6PM Vietnamese
  Saturday:  5:30PM   Vietnamese   
 • Chầu Thánh Thể
  Thursday:  12:00PM to 6:00PM
 • Bí Tích Hòa Giải
  Mon - Fri:  Giải tội sau Thánh Lễ 6:30AM, trước và sau Thánh Lễ 6:00PM trong tuần