• Back
  Forward
  Pause
  Caption
  6 FADE
  /slideshows/homeFull/1235.jpg
  /slideshows/homeFull/469.jpg
  /slideshows/homeFull/bia-1.jpg
  /slideshows/homeFull/drum.jpg
  /slideshows/homeFull/huong1.jpg
  /slideshows/homeFull/124.jpg
  /slideshows/homeFull/Mua%20Vong%20Hay%20Tinh%20Thuc%20Chua%20Den%206.jpg
  /slideshows/homeFull/Mua%20Vong%20Hay%20Tinh%20Thuc%20Cau%20Nguyen%201.jpg
  /slideshows/homeFull/Mung%20Chua%20Giang%20Sinh%201-1.jpg
 • Thời Biểu Phụng Vụ
  Sunday: 
     6:30AM   Vietnamese
                     8:00AM   Vietnamese
                     9:30AM   Vietnamese
                     11:00AM  English
                     5:00PM    Spanish
  Mon - Fri: 6:30AM / 6PM Vietnamese
  Saturday:  5:30PM   Vietnamese   
 • Chầu Thánh Thể
  Thursday:  12:00PM to 6:00PM

  Bí Tích Hòa Giải
  Mon - Fri:  Giải tội sau Thánh Lễ 6:30AM, trước và sau Thánh Lễ 6:00PM trong tuần
 • Liên Lạc Giáo Xứ
  14001 Dwyer Blvd.
  5069 Willowbrook Dr.
  New Orleans, LA 70129
  Điện Thoại: 504-254-5660
  Fax: 504-254-9250
  Email: mucvu@maryqueenvn.org