• Back
  Forward
  Pause
  Caption
  6 FADE
 • Thời Biểu Phụng Vụ
  Sunday:     6:30AM   Vietnamese
                     8:00AM   Vietnamese
                     9:30AM   Vietnamese
                     11:00AM  English
                     4:00PM    Spanish
  Mon - Fri:  6:00PM    Vietnamese
  Saturday:  5:30PM   Vietnamese


   
 • Chầu Thánh Thể
  Thursday:  12:00PM to 6:00PM
  (Tạm ngưng trong mùa dịch)

  Bí Tích Hòa Giải
  Mon - Fri:  Giải tội trước và sau Thánh Lễ 6:00PM trong tuần
  Saturday:  Giải tội trước Thánh Lễ
 • Liên Lạc Giáo Xứ
  14001 Dwyer Blvd.
  5069 Willowbrook Dr.
  New Orleans, LA 70129
  Điện Thoại: 504-254-5660
  Fax: 504-254-9250
  Website: www.maryqueenvn.org
  Email: www.mucvu@maryqueenvn.org